Kunst in het dorp

Helden van Kats

In een goed bezochte bijeenkomst met inwoners van Kats werd gesproken over transitie, de grote veranderingen die er zich de laatste jaren in het dorp hebben afgespeeld.
Meerdere onderwerpen werden besproken, zoals de werkhaven die aangelegd is voor de bouw van de Zeelandbrug en waar nu een projectontwikkelaar plannen maakt voor woningbouw.
Een belangrijk thema was de saamhorigheid en de eigengereidheid van de inwoners van Kats. 
Maar de op de bijeenkomst meest genoemde gebeurtenis, een die het dorp heeft doen veranderen, was het sluiten van de basisschool. Een sluiting die vergaande gevolgen had. Want de school was het bindmiddel, de “maïzena”, van Kats.
Kinderen die in Kats wonen gaan nu naar basisscholen in omliggende dorpen. Wie zijn deze kinderen? En hoeveel zijn het er? En zijn zij niet de echte helden in een vergrijzend dorp?                   
Ik vind dat deze kinderen een kunstwerk verdienen. Het wordt tijd hen in het zonnetje te zetten.
Jaren terug heb ik met Han ter Keurs gestalten van Katsenaren geplaatst op de dijk in het dorp, in de schuur bij Schippers en op de dijk bij de haven. Later werd er elk jaar in het fietsenhok door de kinderen van groep 8, die de Katse basisschool gingen verlaten een silhouet van henzelf op ware grootte geschilderd en achtergelaten. 
In het vervolg hierop wil ik dit jaar een kunstwerk maken van ALLE kinderen in de basisschoolleeftijd die er Nu in Kats wonen. Ze worden getekend, uitgezaagd en gaan zichzelf beschilderen. Al hun silhouetten samen vormen een kleurig beeld dat aan het begin van dorp zal worden geplaatst.
Alle kinderen van de verschillende basisscholen en hun ouders ontmoeten elkaar, er is volop hulp van dorpsgenoten met tekenen, zagen en bouwen, dus met die saamhorigheid zit het wel weer goed.
Ook is er de associatie met de verdwenen werkzaamheden in de haven. Een iconische foto van Aart Klein laat, in zwart- wit, betonvlechters zien die in Kats aan het klimmen zijn. Van die foto komt het idee van het betonvlechtwerk, waarop de Katse kinderfiguren gaan apenkooien. 
Het wordt een tijdelijk beeld, maar half september komen de uitgezaagde figuren op verschillende plaatsen in het dorp te staan als verkeersremmer (‘Te Hard Rijden’ is een van de andere genoemde onderwerpen). Na kerst krijgen de kinderen hun uitgezaagde zelf mee naar huis, zodat ze later kunnen zien hoe groot ze al waren in 2023.

Onno de Graaf.